Webbplatsens användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats, tillgänglig från http://se.paimeisi.com, godkänner du att vara bunden av dessa webbplatsens användarvillkor och godkänner att du är ansvarig för avtalet med tillämplig lokal lag. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Använd Licens

Tillstånd ges för att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på Hissfabrik webbplats för endast personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överlåtelse av äganderätt, och enligt denna licens får du inte:

Detta låter Hissfabrik upphöra vid brott mot någon av dessa begränsningar. Vid uppsägning upphör din visningsrätt också och du bör förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett om det är tryckt eller elektroniskt. Dessa användarvillkor har skapats med hjälp av användarvillkoren Generator .

3. Ansvarsfriskrivning

Allt material på Hissfabrik: s webbplats tillhandahålls "som det är". Hissfabrik lämnar inga garantier, får det uttryckas eller underförstås, därför förnekar alla andra garantier. Dessutom gör Hissfabrik inga uttalanden angående riktigheten eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Hissfabrik eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vid användning eller oförmåga att använda materialet på Hissfabrik webbplats, även om Hissfabrik eller en auktoriserad representant för denna webbplats har underrättats , muntligt eller skriftligt, om möjligheten till sådan skada. Viss jurisdiktion tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för tillfälliga skador, dessa begränsningar kanske inte gäller dig.

5. Revisioner och Errata

Materialet som visas på Hissfabrik: s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Hissfabrik lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Hissfabrik kan när som helst ändra materialet på webbplatsen utan föregående meddelande. Hissfabrik förbinder sig inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Hissfabrik har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på en sådan länkad webbplats. Förekomsten av någon länk innebär inte godkännande av Hissfabrik av webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Webbplatsens användarvillkor Ändringar

Hissfabrik kan när som helst revidera dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Din integritet

Läs vår sekretesspolicy.

9. Gällande lag

Varje anspråk relaterat till Hissfabrik: s webbplats ska styras av axelagstiftningen utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.